Miten Ege toimii

Todellinen vuosikorko

Osamaksusopimuksessa tulee ilmoittaa todellinen vuosikorko, joka lasketaan aina samojen periaatteiden mukaisesti. Korkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisen vuosikoron laskennassa huomioidaan laina-aika, luoton kokonaiskustannukset ja kaikki muut maksut:

 • Käsittelymaksut;
 • Maksujen suorittamiseen ja lainan vastaanottamiseen käytetyn tilin ylläpitomaksut;
 • Maksun suorittamista ja lainan vastaanottamista varten tehdyt maksut;

Muut maksuihin liittyvät kustannukset, ellei tilin avaaminen ole vapaaehtoista ja tilin kustannuksia ole esitetty selkeästi ja erillisesti lainasopimuksessa ja muissa kuluttajan kanssa tehdyissä sopimuksissa.

Verkkopalvelun käyttöehdot

Palvelun kuvaus
Nämä verkkopalvelun käyttöehdot sisältävät Ege Finance Oy:n (”EGE”/”me”) asiakkailleen tarjoaman verkkopalvelun käyttöä koskevat ehdot. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti näihin ehtoihin.

Verkkopalvelussa voit hakea tarjoamiamme luottopalveluita sekä hoitaa luottosuhteeseen liittyviä asioita. Palvelumme on tarkoitettu 20-70-vuotiaille henkilöille. Lainan saaminen edellytää aina erillistä myönteistä luottopäätöstämme.

Kirjautuessasi verkkopalveluumme hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

Yhteystietomme
Ege Finance Oy
osoite: Bulevardi 21
00180 Helsinki
sähköposti: info@ege.fi

Voit kirjautua verkkopalveluun käyttämällä voimassaolevaa tunnusta tai luomalla uuden tunnuksen.

Vastuu käyttäjätunnuksesta ja salasanasta
Sinun tulee säilyttää käyttäjätunnus ja salasanasi siten, etteivät sivulliset pääse niihin käsiksi.

Vastaat itse kaikesta käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tapahtuvasta käytöstä. Emme vastaa mahdollisesta vahingosta, joka sinulle aiheutuu, mikäli sivullinen käyttää käyttäjätunnustasi.

Mikäli epäilet käyttäjätilisi olevan kolmannen osapuolen käytössä tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, jolla hän pääsee käsiksi käyttäjätiliisi, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta meille. Sinä olet vastuussa kaikesta käyttäjätilisi käytöstä.

Meillä on oikeus estää verkkopalvelun käyttö ja lakkauttaa käyttäjätunnuksesi, mikäli meillä on perusteltua syytä epäillä, että verkkopalvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti. Pidätämme lisäksi oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksen tai salasanan, mikäli hyväksyttävät syyt näin edellyttävät. Emme ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Verkkopalveluun pääsy
Pyrimme huolehtimaan verkkopalvelun toimivuudesta, mutta emme takaa verkkopalvelumme keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Emme vastaa mistään ongelmista tai yhteysviiveistä tai -katkoista emmekä vahingoista, mitä näistä mahdollisesti aiheutuu. Sisäänpääsy- ja vasteaika saattavat vaihdella verkkopalveluun kirjauduttaessa tai lähetettäessä tietoa internetin välityksellä.

Henkilötiedot
Käsittelemme henkilötietojasi (ml. evästetiedot) soveltuvan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa puitteissa. Saadaksesi lisätietoa siitä, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja, luethan tietosuojaselosteemme ja evästekäytäntömme [osoitteessa https://www.ege.fi/fin/Page/HowItWorks]

Käyttöehtojen muutokset
Pidätämme oikeuden muuttaa verkkopalvelun sisältöä ja näitä käyttöehtoja. Hyväksyt mahdolliset muutokset verkkopalvelua käyttäessäsi. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä verkkopalvelussa.

Linkit kolmansien osapuolten internetsivustoihin
Emme vastaa mahdollisista kolmannen tuottamista tai julkaisemista tiedoista, johon www.ege.fi -sivuilla on linkki.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet verkkopalveluun, sen sisältöön tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan EGE:n ja/tai alihankkijoidemme/lisenssinantajiemme omaisuutta.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle mitään immateriaalioikeuksia verkkopalveluumme tai sen sisältöön.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
Mahdollisiin näitä käyttöehtoja koskeviin erimielisyyksiin ja riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen tätä tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua, näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Jollei sinulla ole koti- tai asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli laina on maksettu myöhässä on Ege Finance Oy:llä oikeus laskea asiakkaan seuraavan haetun lainan maksimimäärää tai halutessaan evätä lainansaanti joko kokonaan tai määräajaksi. Mikäli laina on ollut erääntyneenä yli 60 vuorokautta ilmoittaa Ege Finance Oy maksun laiminlyönnin Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

1. Käsitteet ja yhteystiedot

Tietosuoja-asiantuntija on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, jonka puoleen voit kääntyä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelemisestä. Lisäksi tietosuoja-asiantuntija on rekisterinpitäjän yhteyshenkilö pidettäessä yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon, ja hän on vastuussa siitä, että kaikki tietosuojaan liittyvät vaatimukset täyttyvät.

Ottaaksesi yhteyttä tietosuoja-asiantuntijaan, lähetä sähköpostia gdpr@ege.fi.

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia sinuun liittyviä tietoja, joiden perusteella (joko yksittäin tai kokonaisuutena) on mahdollista tunnistaa sinun henkilöllisyytesi ilman huomattavia ajallisia ja/tai rahallisia resursseja.

Henkilötietojen käsittely on mikä tahansa sinun henkilötiedoillesi tehtävä toimenpide, esim. henkilötietojen kerääminen, dokumentointi, säilytys, kyselyjen tekeminen, jne.

Konserni on BB Finance Group Ltd. ja kaikki sen tytäryhtiöt.

Rekisterinpitäjä on Ege Finance OY (Y-tunnus 2229805-5), osoite: Bulevardi 7, 00120 Helsinki, sähköposti: info@ege.fi.

Valtuutettu käsittelijä on sopimuskumppani, joka käsittelee sinun tietojasi meidän nimissämme.

2. Yleiset säännökset

Oheiset henkilötietojen käsittelyn periaatteet koskevat meidän keräämiämme ja käsittelemiämme henkilötietoja, mukaan lukien niitä henkilötietoja, jotka ovat meidän tiedossamme ennen näiden ehtojen astumista voimaan, mikäli sinä olet ilmaissut halusi käyttää meidän palveluitamme, tai jos jo käytät tai olet käyttänyt meidän palveluamme.

Tärkeää tietoa:

 • Oheiset ehdot ovat voimassa myös, jos sinulla ovat loppuneet meihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden asiakassopimukset, eli jos liikesuhde puuttuu;
 • Koska meillä on oikeus muuttaa oheisia henkilötietojen käsittelyn sääntöjä milloin tahansa, katsomme sinut suostuneeksi niihin lähetettyämme sinulle asianmukaisen ilmoituksen;
 • Me emme paljasta sinusta kerättyjä tietoja kenellekään, emmekä kerää tietoja muissa kuin tässä asiakirjassa määritetyissä tarkoituksissa;
 • Koska oheiset henkilötietojen käsittelyn periaatteet sisältävät tärkeää tietoa mm. Sinun oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi, pyydämme lukemaan niiden ehdot huolella ja suhtautumaan niihin täydellä vakavuudella.

Kysymyksissä, joita oheisissa ehdoissa ei ole säädelty, nojaamme asianmukaisiin säädöksiin, joita ovat mm. EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 (GDPR), henkilötietolaki 523/1999 (HeTiL), kuluttajansuojalaki 38/1978 (KSL), laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017 (RahanpesuL), sekä valvontaviranomaisen ohjeet.

3. Henkilötietojen kokoaminen, käsittely ja siirto kolmansille osapuolille

Kokoamme sinun henkilötietojasi sekä sinulta itseltäsi (esim. kysymyslomake) että muista lähteistä (esim. valtiolliset rekisterit ja julkiset tietokannat).

Yleensä keräämme ainoastaan sellaista tietoa, joka on tarpeellista sinun maksukykysi analysoimiseksi ja lainapäätöksen tekemiseksi, eli tietoa, jota tarvitan sovittujen palveluiden suorittamiseksi ja suorittamisen takaamiseksi.

Jos ilmenee tarve saada täydentävää tietoa, ilmoitamme sinulle siitä erikseen.

3.1. Henkilötietojen muoto

Käsittelemme alla olevia sinuun liittyviä henkilötietoja:

 • tunnistustiedot (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäaika, kansalaisuus);
 • yhteystiedot (esim. postiosoite, puhelinnumero, sähköposti);
 • todentamistiedot (esim. sovellusten tiedot verkkosivuille sisäänkirjautumisesta);
 • taloudelliset tiedot (esim. tulot, velvoitteet, aikaisempi maksukäyttäytyminen, velat);
 • perhetiedot (esim. siviilisääty, huollettavien määrä);
 • ammatilliset tiedot (esim. ammatti);
 • koulutustiedot (esim. koulutustaso);
 • viestintää koskevat tiedot (sähköpostit, kirjeet, puhelut, tieto meidän kanssamme yhteydenpitoon käytettävistä viestintäkanavista: sosiaalinen media, käynnit verkkosivulla, jne.);
 • markkinointi- ja mainostiedot (esim. yksityiskohdat palveluista ja mieltymykset);
 • evästeet ja niiden kaltaiset teknologiat;
 • tiedot säädöksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi (esim. tapahtumien tiedot, käyttäjän toimenpiteet);
 • turvakameroiden tallenteet meidän alueellamme.

3.2. Henkilötietojen käsittelyn tavoite ja oikeudellinen perusta

Säädöksien nojalla meillä on oikeus käsitellä sellaisia henkilötietoja, jotka pohjautuvat oikeusperusteisiin, joita kyseisessä tapauksessa ovat:

 • Sopimus – henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen tekemiseksi, toteuttamiseksi tai toteutuksen takaamiseksi (esim. Maksukyvyn arvioimiseksi ja lainapäätöksen tekemiseksi, sopimuksesta aiheutuvien kiistojen ratkaisemiseksi, jne.)
 • Laki – tietojen käsittely on tarpeen säädöksissä (esim. RahanpesunL) määrättyjen tehtävien tekemiseksi ja oikeuksien toteuttamiseksi.
 • Oikeutettu intressi – tarvittaessa meillä on oikeus käsitellä henkilötietoja, jos meidän tai kolmannen osapuolen intressit kyseisten tietojen käsittelemiseksi ylittävät merkittävästi sinun intressisi, mikä tarkoittaa, että kyseisten tietojen käsittely ei rajoita oleellisesti Sinun perusoikeuksiasi ja vapauksiasi (esim. turvakameroiden tallenteet alueellamme henkilöiden ja omaisuuden suojaamiseksi). Oikeutetun intressin nojalla sinulla on oikeus milloin tahansa esittää vastaväitteitä tietojen käsittelyyn liittyen. Katso alta tarkemmin kohtaa „sinun oikeutesi“.
 • Suostumus – meillä on oikeus pyytää sinulta suostumusta joidenkin henkilötietojen käsittelyä varten kyseisessä suostumuksessa määrätyllä konkreettisella tarkoituksella (esim. suostumus siihen, että voimme lähettää sinulle tarjouksia palveluista, mm. Profiilianalyysiin perustuvia tarjouksia). Vahvistamme, että käsittelemme suostumuksella annettuja henkilötietoja ainoastaan siinä määrin ja sillä tarkoituksella, johon on annettu suostumus. Voit evätä suostumuksen milloin tahansa. Katso alta tarkemmin kohtaa „sinun oikeutesi“.

Yleensä käsittelemme henkilötietojasi alla olevilla tarkoituksilla:

 • henkilöllisyyden tunnistamiseksi (esim. Todentamiseksi tai rahanpesun estämiseksi);
 • palveluiden ja tuotteiden saatavuuden takaamiseksi (mm. verkkopohjaiset alustat);
 • tiedotteiden lähettämiseksi;
 • toimenpiteiden seuraamiseksi tai ohjeiden noudattamiseksi;
 • tietojen analysoimiseksi (mm. Tietojen automaattista analysointia eli profiilianalysointia varten), mieltymystesi ymmärtämiseksi ja sitä kautta paremman palvelun tarjoamiseksi;
 • automaattisten päätösten tekemiseksi;
 • kirjeenvaihdon säilyttämiseksi (esim. palvelun laadun tarkastamista ja parantamista varten);
 • juridisten velvoitteiden täyttämisen takaamiseksi (esim. GDPR, RahanpesunL jne);
 • asiakassuhteen hallitsemiseksi (mm. Kaikki asiakkaan suostumuksen mukaiset markkinointitoimet);
 • sopimuksen toteutuksen takaamiseksi, mm. Velkojen perimiseksi;
 • raporttien saamiseksi verkkopohjaisista ongelmista;
 • maksukyvyn analysoimiseksi ja tarpeellisten raporttien saamiseksi;
 • meidän, meidän työntekijöidemme, vierailijoidemme ja omaisuutemme suojaamiseksi;
 • meidän sisäisten toimenpiteidemme hallinnoimiseksi (esim. tuotekehittely, tilintarkastus, riskinhallinta, jne.);
 • oikeudellisten riskien ja rikollisten toimien havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi
 • turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi (esim. järjestelmän hallitsemiseksi tai liiketoimintatarkoituksissa, kuten tilastotiedot meidän käyttäjiemme selaustapahtumista ja -malleista, joiden puitteissa henkilöllisyyttä ei tunnisteta);
 • kolmansien osapuolten kanssa jakamista varten (maksuhäiriörekisteri, väestörekisteri, jne.)

3.3. Henkilötietojen lähettäminen kolmansille osapuolille

Meillä on oikeus ilman suostumustasi lähettää henkilötietosi kolmansille osapuolille (yksityiset, julkisoikeudelliset, valtiolliset rekisterit ja datarekisterit), jos sellainen velvollisuus aiheutuu säädöksistä ja/tai se on tarpeen sopimuksen tekemiseksi sinun kanssasi, sen täytäntöönpanemiseksi tai täytäntöönpanon takaamiseksi.

Edellä esitetyllä perusteella voimme lähettää henkilötietojasi muun muassa alla oleville kolmansille osapuolille:

 • maksukyvyn arvioimiseksi ja sopimuksen tekemisestä päättämistä varten meidän konsernimme yrityksille, väestörekisterille, maksuhäiriörekisterille (esim. Suomen Asiakastieto Oy), jne.;
 • sopimuksen täytäntöönpanon takaamiseksi maksunvälittäjälle, postipalvelua tarjoavalle laitokselle, jne.;
 • velkojen perimiseksi tai luovuttamiseksi perintäpalveluiden tms. Palvelun tarjoajille;
 • meille palvelua tarjoaville osapuolille, kuten esim. tilintarkastajalle tai IT-, arkistointi-, markkinointi- tai oikeusapupalvelun tarjoajalle, jne.;
 • säädöksistä aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseksi esim. tuomioistuimelle, ulosotolle, syyttäjänvirastolle, poliisille, rahanpesun selvittelykeskukselle, valvontaviranomaiselle, jne.

4. Profiilianalyysi, automatisoidut päätökset, suoramarkkinointi

Profiilianalyysi on sinun henkilötietojesi automaattinen käsittely, jonka aikana me analysoimme ja ennustamme muun muassa sinun mieltymyksiäsi, käyttäytymistäsi ja asenteitasi. Profiilianalyysin tuloksena pystymme tarjoamaan sinulle sopivimpia tuotteita ja palveluita, estämään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, tunnistamaan petoksia ja tekemään automatisoituja päätöksiä (esim. maksukyvyn arviointi).

Automatisoitujen päätösten (ts. päätös sinusta tehdään informaatioteknologisilla välineillä, ilman ihmisen puuttumista) tekemistä käytämme varsinkin sitä varten, että päätökset tehtäisiin nopeasti, oikeudenmukaisesti, oikein ja tehokkaasti.

Automatisoidut päätökset ja profiilianalyysi perustuvat meillä sinusta tiedossa oleviin henkilötietoihin, jotka on koottu joko sinulta itseltäsi tai kolmansilta osapuolilta näiden ehtojen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttämisen määräaika

Sinusta kerättyjä henkilötietoja säilytämme meidän voimassaolevien tietojen säilytysohjeidemme mukaisesti.

Yleensä säilytämme henkilötietojasi enintään 5 vuotta liikesuhteen loppumisen jälkeen, ts. Kun kaikki sinun kanssasi tehdyt sopimukset ovat loppuneet, eikä säädöksistä aiheudu oikeutta tai velvollisuutta säilyttää kyseisiä tietoja muuna määräaikana.

Liikesuhteen loppumisen jälkeen käsittelemme sinun henkilötietojasi, jos se on tarpeellista säädöksissä määrättyjen velvoitteiden täyttämiseksi tai mahdollisen sopimuksesta aiheutuvan vaateen/kiistan ratkaisemiseksi.

Jos meillä ei enää ole tarvetta säilyttää henkilötietoja, poistamme tai anonymisoimme sinun henkilötietosi välittömästi.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan

Meillä on oikeus siirtää ja säilyttää sinusta kerättyjä henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolella sijaitsevissa paikoissa, mm. maissa, joissa henkilötietojen suoja ei välttämättä ole sama.

Jos me olemme päättäneet käyttää tietojen säilyttämiseen ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa palveluntarjoajaa, me olemme velvoitetut takaamaan, että siirrettäviin henkilötietoihin sovelletaan ETA:n kanssa samanarvoista suojaa, ja että siirtäminen on laillista.

7. Sinun oikeutesi

Sinusta kerättyihin ja säilytettyihin henkilötietoihin liittyen sinulla on oikeus:

 • Päästä käsiksi sinusta kerättyihin henkilötietoihin ja saada tietoa, miten ja millä tarkoituksella me käsittelemme sinun henkilötietojasi;
 • Evätä milloin tahansa sinun vapaaehtoisesti antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn (esim. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profiilianalyysiä varten) tai pyytää sinusta kerättyjen tietojen poistamista.
  • Suostumuksen eväämiseen on monta tapaa;
   • Lähettämällä meille sähköposti vastaavalla sisällöllä osoitteeseen info@ege.fi;
   • Kirjautumalla sisään itsepalveluumme (www.ege.fi) ja poistamalla vastaavasta ruudusta ruksi;
   • Klikkaamalla uutiskirjeen tai tarjouksen alla olevaa linkkiä.
  Mainituilla oikeuksilla ei ole takautuvaa vaikutusta, eivätkä oikeudet koske tietoja, joiden käsittelyyn meillä on säädösperusteinen oikeus ja velvollisuus, tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai täytäntöönpanon takaamiseksi.
 • Vaatia itsestäsi kerättyjen henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat muuttuneet, epätarkat tai puutteelliset;
 • Tutustua siihen, miten sinusta on tehty automatisoitu päätös, ja millainen vaikutus sillä päätöksellä on ollut. Lisäksi sinulla on oikeus siihen, että automatisoituun käsittelyyn pohjautuva arvio tarkistetaan automatisoimattomalla tavalla;
 • Esittää vastaväitteitä tiedoista, joiden käsittely perustuu oikeutetulle intressille ja/tai profiilianalyysille suoramarkkinointitarkoituksessa;
 • Saada kopio sinun esittämistäsi tiedoista sähköisessä, koneluettavassa muodossa (tietojen siirrettävyys), jos/kun käytämme tietoja sinun suostumuksesi tai sopimuksesi nojalla ja tietojenkäsittely on automatisoitu.

8. Valitusten jättäminen ja käsittely

Jos sinulla on kysymyksiä omien henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, käänny meidän tietosuoja-asiantuntijamme puoleen joko postiosoitteella Bulevardi 7, 00120 Helsinki tai sähköpostitse: gdpr@ege.fi

Tarkastamme kaikki yhteydenotot ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian, tosin viimeistään yhden kuukauden aikana yhteydenoton saamisesta. Jos yhteydenoton sisällön takia asianlaidat vaativat perusteellisempaa selvittämistä, on meillä oikeus pidentää edellä mainittua määräaikaa.

Henkilötietojen käsittelemiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluteitse.

Jos neuvottelut eivät onnistu, sinulla on oikeus jättää valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

9. Tietojen turvallisuuden takaaminen

Henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi käytämme monia eri toimenpiteitä, mukaan lukien salausta. Kaikille meidän työntekijöillemme ja kolmansille osapuolille, joille on näiden ehtojen mukaisesti sallittu tietojen käsittely, on asetettu velvollisuus noudattaa tarkoituksenmukaisia standardeja (mukaan lukien teknologisia standardeja) sekä velvollisuus suojata ja soveltaa tarkoituksenmukaisia tiedonkäytön ja -siirron toimenpiteitä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi. Lue lisää evästeistä.