Kuinka Ege toimii

Ege Laina

EGE laina on jokaiselle vähintään 20-70 vuotiaalle, luottokelpoiselle ja hyvin raha-asiansa hoitaneelle henkilölle. Vakuuksia tai takaajia ei tarvita, mutta edellytämme, että asiakkaillamme on säännöllisiä tuloja. Nykyisille asiakkaille lainasumma on 100€ - 2800€ henkilökohtaisen limiittisi puitteissa.

Uusille asiakkaille lainasumma on 100€ - 2800€. Yhtiöllä on oikeus pyytää kolmen kuukauden pankkitiliotteita isompaa summaa hakiessa.

Lainahakemuksen voi lähettää nettihakemuksella kirjautumalla turvallisesti pankkitunnuksillasi järjestelmäämme. Hakemuksessa kysymme sinulta talouteesi liittyviä kysmyksiä. Nämä asiat vaikuttavat luottopäätökseen.

Siirrämme rahat asiakkaan tilille lainahakemuksen hyväksymisen ja myönteisen päätöksen jälkeen 2 työpäivän kuluessa. Tarvittaessa voi tilata Ekspress-palvelun ege.fi itsepalvelussa tai tekstiviestillä, niin rahat siirretään tilille viimeistään 30 min. kuluessa. Lainan takaisinmaksua varten saat maksutaulukon sähköpostitse ja näet laskut myös itsepalvelussa.


Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Ege Finance Oy (luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija).

Luotonantaja
Ege Finance Oy
y-tunnus 2229805-5
Bulevardi 21
00180 Helsinki
puh. 0600-15858 (1,20e/min)
info@ege.fi
www.ege.fi

Lainan myöntäminen
Ege-lainan voi saada vähintään 20-vuotias Suomen kansalainen, tai Suomessa vaiktuisesti asuva henkilö, jolla ei ole luottohäiriömerkintää ja on hoitanut raha-asiansa moitteettomasti. Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä sekä lainanhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee myös tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Luotonantaja voi oman harkintansa mukaan ja myös ilmoittamatta perusteluja päätökselleen jättää haetun lainan myöntämättä.

Lainan hakeminen
Luotonhakija voi hakea lainaa nettihakemuksella tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla. Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ks. kohta ”Lainanhakijan vastuu”. Uutta lainaa voi hakea, kun vanha laina on kokonaisuudessaan maksettu. Uutta lainaa voi hakea myös, mikäli avoimien lainojen kokonaissumma ei ylitä asiakkaan henkilökohtaista limiittiä. Lainan kirjautumiseen lainanantajan järjestelmään kuluu 1-3 pankkipäivää asiakkaan käyttämästä pankkiryhmästä riippuen. Asiakkaan tulee tutustua tarkasti lainaehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Lainan määrä ja laina-aika
Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun laina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä, riippuen myönnetystä laina-ajasta. Lainan sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa laina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.Siirrämme rahat asiakkaan tilille lainahakemuksen hyväksymisen jälkeen 2 työpäivän kuluessa. Tarvittaessa voi tilata Ekspress-palvelun, niin rahat siirretään tilille viimeistään 30 min. kuluessa.

Lainan viitekorko ja todellinen vuosikorko
Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainavarat on annettu pankille siirretäväksi Lainanhakijan pankkitilille.

Mikäli luottoon sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta varojen noston yhteydessä. Lainanhakija on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle vuotuista korkoa sopimuksen mukaan.

Lainan todellinen vuosikorko on vaihtuva ja korkeintaan 50,0%. Todellisen vuosikoron laskenta perustuu oletukseen, että lyhennys tehdään lainasopimuksen mukaisena eräpäivänä. Vuosikorko ja muut kustannukset eivät muutu solmimispäivänä ilmoitetuista, ja niitä sovelletaan koko sopimuksen voimassaoloajan.

Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainavarat on annettu pankille siirrettäväksi Lainanhakijan pankkitilille. Mikäli luottoon sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta varojen noston yhteydessä. Lainanhakija on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle vuotuista korkoa sopimuksen mukaan. Korko on vaihtuva ja tällä hetkellä se on 51 % ja se koostuu marginaalista 50 % lisättynä Korkolain (20.8.1982/633) mukaisella viitekorolla.

Luoton todellinen vuosikorko on korkeintaan korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Viitekoron arvo määräytyy sopimuskuukauden ensimmäisen pankkipäivän mukaan. Mikäli viitekoron arvo muuttuu, muuttuu myös luoton todellinen vuosikorko. Todellisen vuosikoron laskennassa on otettu huomioon koron lisäksi kaikki luoton myöntämisestä aiheutuneet kulut. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Ege Finance Oy on siirtänyt luoton hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Kuluttajasuojalain 7 luvun 6 §:n määritelmän mukaan todellinen vuosikorko lasketaan EY-direktiivin 98/7/EY:n nojalla annetun Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti.

Viivästyskorko
Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä niin, että ne ovat viimeistään eräpäivänä luotonantajalla, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajalla. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri, kuin luotonantajan luotosta perimä korko. Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka, jonka jälkeen perittävä korko on ns. korkolain mukainen viivästyskorko.

Luotosta perittävät maksut
Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, luoton korkojen ja sen hoitamiseen liittyvien muiden maksujen ja palkkioiden perimisestä. Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Luotonantaja voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimukseen sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle.

Lisäksi luotonsaajan puhelinlaskussaan maksettavaksi tulevat luoton nostoon liittyvät operaattorikohtaiset tekstiviestikulut.

Luotonsaajalla on oikeus vuosittain yhteen maksuttomaan saldotodistukseen. Muista saldotodistuksista laskutetaan 15,00€.

Luotonsaajan yhteystietojen hankkimisesta veloitetaan 15€ mikäli luotonsaaja ei niitä itse ole luottoehtojen mukaisesti päivittänyt.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen
Mikäli lainaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summasta tämän sopimuksen mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitamme 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi Suomen perintälain mukaisesti.

Mikäli laina on maksettu myöhässä on Ege Finance Oy:llä oikeus laskea asiakkaan seuraavan haetun lainan maksimimäärää tai halutessaan evätä lainansaanti joko kokonaan tai määräajaksi. Mikäli laina on ollut erääntyneenä yli 60 vuorokautta ilmoittaa Ege Finance Oy maksun laiminlyönnin Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin.

Lainan poikkeuksellinen erääntyminen
Luotonantaja noudattaa kuluttajansuojalain 7 luvun 33-35 §:ssä olevia säännöksiä maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Oikeus lainan peruuttamiseen
Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

 •         Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
 •         ilmoitus peruuttamisesta
 •         luoton määrä
 •         paikka ja päiväys
 •         lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle osoitteella:
Ege Finance Oy
Peruuttamisilmoitus
Bulevardi 21
00180 HELSINKI

Peruuttamistilanteessa Lainanhakijan on palautettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen mukaan saamansa rahat Luotonantajalle uhalla, että peruuttaminen muuten raukeaa. Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena lainan alkuperäiseltä laina-ajalta lasketun luoton kiinteän kulun (nostopalkkion) ja toimitusmaksun.

Yleiset ehdot
Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilmoittaen siirrosta lainanhakijalle

Laina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Lainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikalainoihin.

Luotonantajan vastuu
Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille tahoille aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua lainaa luotonantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Lainanhakijan vastuu
Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheuttamasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50€ / h. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa, osoitteen- tai nimenmuutokset, luotonantajalle.

Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista (Suomen rikoslain 39/1889 36:1 mukainen petos) ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten. Lainanhakija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Tietosuoja
Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten

Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa ellei kuluttaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa eli Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot:
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
puh 029 566 5200
fax 029 566 5249

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Ege Finance Oy
Y-tunnus 2229805-5
Bulevardi 21, 00180 HELSINKI

2. REKISTERIN NIMI
Ege asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteri tallentaa lainanhakijoiden henkilötiedot. Tietoja käytetään turvalliseen tietojenkäsittelyyn lainahakemuksissa, lainapäätöksissä, investointien hallinnassa, maksujen käsittelyssä, laskutuksessa, perinnässä,asiakkaiden tunnistamisessa, palvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja käsitellään EU-direktiivien ja paikallisen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa puitteissa asiakkaiden asiakassuhteiden hoitoon sekä ylläpitoon, luottoriskien hallintaan, sovelluksen kehittämiseen, tilastointiin ja markkinointiin.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Etu, toinen -ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Syntymäaika
 • Käyttäjätunnus
 • Sukupuoli
 • Osoitetiedot
 • Tilitiedot
 • Asumistiedot & Siviilisääty
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilöllisyystodistus ja tyyppi (passi tai henkilökortti)
 • Puhelinnumero
 • Tulotiedot
 • Työsuhde ja Koulutus
 • Työpaikan tiedot
 • Muut asiakkaan itsestään antamat lisätiedot
 • Aiemmin haetuista ja myönnetyistä lainoista, luottoluokituksista tai muista maksuista/menoista
 • Laskutus ja perintätiedot
 • Maksuhäiriötiedot
 • Asiakastiedon tai muun vastaavan yrityksen kautta saadut tiedot
 • Anonyymit tiedot, jotka on kerätty selaimen kautta kuten IP-osoite, vieraillut sivut ja vierailun kesto
 • Laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä

Myyntihistoriatiedot säilytetään enintään 5 vuoden ajan ja maksusaatavatiedot kunnes maksut on suoritettu.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä, asiakastunnistautumisen yhteydessä, lainahakemuksen yhteydessä, investoinnin ja kyselyiden kautta sekä asiakkaan itse profiiliinsa täydentämistä tiedoista. Tietoja kerätään koko asiakassuhteen aikana. Henkilötietoja kerätään ja/tai vahvistetaan:

 • Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmässä vaiheessa kun asiakas täydentää profiiliaan.
 • Lainahakemuksien yhteydessä
 • Asiakastunnistautumisen kautta
 • Kyselyiden kautta
 • Asiakkaan itse lisäämistään/antamistaan tiedoista profiilissaan
 • Suomen Asiakastieto Oy ja yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset;
 • Väestörekisterikeskuksen kautta;

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tarvittaessa luottotietoyrityksille, perintätoimistolle ja viranomaisille.

Ege Finance Oy voi käyttää myös muiden alihankkijoiden palveluja apunaan asiakaspalvelussa kuten asiakaskirjeiden tai tekstiviestien lähettämisessä.

Ege Finance Oy voi käyttää alihankkijoiden palveluja prosessoidakseen, tutkiakseen ja analysoidakseen käyttäjien tietoja parantaakseen palvelua tai riskimalleja. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset kohdistuvat yrityksemme omaan markkinointiin jossa tarvittavia tietoja ovat sähköpostitiedot sekä etu- ja sukunimitiedot. Näitä tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKO- PUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakastiedot säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajatut pääsyoikeudet. Rekisteriä pidetään suojatun palomuurin ja käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu erikseen nimetyille henkilöille, jotka käsittelevät Ege järjestelmää. Ohjelmamme ja asiakasrekisterimme sisältävän tietokannan välinen yhteys on suojattu. Pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu ja suojaus on varmistettu turva -ja tietosuoja standardien mukaisesti. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Ege voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköiset viestintävälineet. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa.

Pidätämme oikeudet automaattisesti korjata tai muuttaa kaikki rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen, vanhentuneen tai haitallisen henkilötiedon tarpeen mukaan. Ege pitää oma-aloitteisesti sekä asiakkaan vaatimuksesta huolta virheellisten tietojen muuttamisesta. Osan antamistaan tiedoista voi käyttäjä itse muuttaa oman profiilinsa kautta.

Usein kysyttyä

Hakeaksesi lainaa, sinun tulee olla:

 • Palkallisessa työsuhteessa, josta maksettava palkka riittää kattamaan kaikki lainaan liittyvät kuukausittaiset kulut;
 • Ei aikaisempia luottomerkintähäiriöitä, vararikkoa, velan takaisinmaksun laiminlyöntiä tai käynnissä olevaa ulosottotoimenpidettä;
 • Vähintään 20-vuotias;
 • Olet Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö;

Maksamme lainasumman saman arkipäivän aikana, kun lainahakemus on saapunut ja olemme hyväksyneet sen.

Pankista riippuen, tilisiirtoon kuluu 1-3 arkipäivää. Huomioithan, että pyhinä ja viikonloppuisin tilisiirrossa kestää kauemmin.

HUOM! Jos rekisteröimäsi tilinumero ei ole enää käytössä, ilmoita asiasta välittömästä asiakaspalveluumme.

Kirjaudu sisään Egen verkkosivuille www.ege.fi omilla tunnuksilla ja avaa Lainasi -sivu ja klikkaa Eräpäiväsiirtämisen-nappulaa.

Lainapäätös perustuu aina hakemuksen kokonaisarvioon, jossa hakijan henkilökohtainen taloustilanne ja lainanhoitokyky otetaan huomioon.

Tarkastamme useita tekijöitä käsitellessämme lainahakemusta, joten hakemuksesi voi tulla hylätyksi monesta eri syystä. Näihin kuuluu mm. luottorekisterien ja muiden virallisten rekistereiden tiedot sekä ilmoittamasi tiedot kuten tulot ja velvoitteet.

Hakemusta ei myöskään hyväksytä, mikäli kaikki lainanmyöntökriteerimme eivät täyty.

Jos lasku maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava myös viivästyskorot ja mahdolliset huomautuskulut. Laskun tiedot ovat näkyvillä reaaliajassa Egen –sivulla.

Ota pikaisesti yhteyttä luotonantajan asiakaspalveluun. Näin voitte löytää molempia tyydyttävän ratkaisun. Älä yritä vältellä velvollisuuksiasi, sillä siitä koituu ylimääräisiä kustannuksia myöhemmin.

Jos et voi kirjautua sisään nykyisellä salasanallasi, lähetä tekstiviesti:
EGE(välilyönti) HENKILÖTUNNUS, numeroon 16484.
Esim. EGE 890102-123Z
Sen jälkeen lähetämme sinulle uuden salasanan
Viesti on lähetettävä samasta puhelinnumerosta, mikä on rekisteröitymisen yhteydessä tallennettu www.ege.fi järjestelmäämme.

Kanta-asiakkuus

Arvostamme sitä, että asiakkaamme hoitavat asiansa kunnolla. Kuten hinnastosta voidaan havaita, isommat ja pidemmäksi ajaksi myönnettävät lainat ovat vuosikorolla mitattuna huomattavasti halvempia, jopa markkinoiden halvimpia pikalainoja. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että kiinteän, jokaiseen lainaan liittyvän kustannuksen osuus on prosentuaalisesti pienempi suhteessa pääomaan.

Näitä suurempia lainoja emme kuitenkaan voi myöntää kuin niille asiakkaille, jotka ovat hoitaneet asiansa kunnolla ja täsmällisesti. Suurempaan lainaan liittyy aina suurempi riski. Valitettavasti meidän mahdollisuus arvioida riskiä perustuu ainoastaan aikaisempaan maksukäyttäytymiseen. Mikäli haluat tulevaisuudessa enemmän joustoa, on edellytyksenä asioiden hoitaminen moitteettomasti.

Suunnittelemme jatkuvasti uusia tuotteita nimenomaan kanta-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Näistä tuotteista tiedotamme suoraan asiakkaille, niitä emme välttämättä mainosta sivuillamme.

EGE kanta-asiakkuus kannattaa aina!

Ege lyhysesti

EGE on yksityinen, lainaa ilman vakuuksia myöntävä yritys ja osa isompaa yritysryhmää. Olemme olleet alalla jo useita vuosia, käytännössä koko pikalaina-alan nykyisessä muodossa olemassa olon. Suomen markkinoille olemme tulleet vuoden 2009 alussa, tarkoituksenamme tuoda osaamisemme ulkomailta Suomeen.

Koko palvelukonseptimme ja yritysfilosofiamme perustuu tyytyväisiin kanta-asiakkaisiin, joita haluamme palkita erilaisilla kampanjoilla ja tarjouksilla. Haluamme jatkuvasti kehittää palveluamme. Toivomme, että asiakkaamme käyttävät hyväksi mahdollisuutta jättää asiakaspalautetta, jotta voimme välittömästi reagoida asioihin.* * *


Asiaa pikalainasta

Pikavippi on helppo tapa järjestää joustoa henkilökohtaiseen taloudenhoitoon. Elämässä tulee aina tilanteita, joissa käytettävissä olevat rahat ja hankinnat eivät aikataulullisesti kohtaa. Esimerkiksi jokin kriittinen kotitalouden kone saattaa särkyä ja palkkapäivään on vielä viikkoja aikaa.

Joskus pitkään suunniteltu ulkomaanmatka saattaa olla tarjouksessa juuri tiettynä päivänä, kaukana palkkapäivästä. Pikalaina voi näissä tapauksissa olla helpoin ja joustavin ratkaisu.

Vaikka pikalainoja kritisoidaan siitä, että vuotuinen korko on korkea, niin vuotuinen korko ei kuitenkaan välttämättä ole oikea mittari. Jokaisessa lainassa on kiinteä kulu, joka maksetaan noston yhteydessä, oli kyse sitten pankin tai pikavippiyhtiön myöntämästä lainasta.

Pikalainoja ei koskaan tule käyttää tuhlailuun. Kuten nimikin kertoo, kyseessä on laina, joka on aina maksettava takaisin eräpäivänään.

Pikalainojen lieveilmiöt johtuvat aina loppukäyttäjästä. Usein puhutaan siitä, että pikavippiyhtiöt lainaavat rahaa henkilöille, joiden luottotiedot ovat jo menneet. Edelleenkin, kyseessä on luotto, jonka haluamme takaisin eräpäivänä. Valitettavasti niissä tilanteissa, joissa henkilö ajautuu tilanteeseen, jossa lainaa ei voida maksaa takaisin, on kierre alkanut jo paljon aikaisemmin.

Vastuullinen lainaaminen

Pikalaina on tarkoitettu tilapäiseen menojen jaksottamiseen. Lainaa aina vain sen verran kuin tarvitset. Varmista, että pystyt maksamaan luoton takaisin. Mieti, mikä on paras ratkaisu juuri sinun elämäntilanteessasi.

Ennen luoton ottamista selvitä oma maksukykysi. Hyvä perussääntö on, että maksuerät eivät ylitä 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Tätä suuremmat lainanhoitokulut ovat vaarallisen korkeita.

Anna luotonantajalle ainoastaan paikkansapitäviä tietoja, jotta luotonantaja voi arvioida takaisinmaksukykysi!

Vaikka lainan hakeminen palvelustamme on nopeaa ja vaivatonta, meille on tärkeä, ettei asiakkaamme joudu velkansa vuoksi vaikeuksiin. Olemme sitoutuneet Suomen Pienlainayhdistyksen eettisiin sääntöihin, jotka on laadittu säätelemään jäseniensä toimintaa lain lisäksi.

Todellinen vuosikorko

Osamaksusopimuksessa tulee ilmoittaa todellinen vuosikorko, joka lasketaan aina samojen periaatteiden mukaisesti. Korkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisen vuosikoron laskennassa huomioidaan laina-aika, luoton kokonaiskustannukset ja kaikki muut maksut:

 • Käsittelymaksut;
 • Maksujen suorittamiseen ja lainan vastaanottamiseen käytetyn tilin ylläpitomaksut;
 • Maksun suorittamista ja lainan vastaanottamista varten tehdyt maksut;

Muut maksuihin liittyvät kustannukset, ellei tilin avaaminen ole vapaaehtoista ja tilin kustannuksia ole esitetty selkeästi ja erillisesti lainasopimuksessa ja muissa kuluttajan kanssa tehdyissä sopimuksissa.